Algemene Voorwaarden Horzeplaza.nl

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van HorzePlaza.nl.
Bij gebruik van Horzeplaza.nl accepteert u deze algemene voorwaarden.

Definities:
Platformeigenaar

Horzeplaza.nl is eigendom van Horzeplaza BV. KVK-nummer 84516534 BTW-nummer NL863241542B01. Horzeplaza BV is gevestigd te Tolweg 16A, 9902 TJ Appingedam. Horzeplaza BV is te bereiken via info@horzeplaza.nl of tel.nr. 0643950748.

Overeenkomst

Onder overeenkomst wordt verstaan, de overeenkomst tussen de adverteerder en Horzeplaza.nl. Overeenkomsten tussen adverteerder en Horzeplaza.nl komen op afstand tot stand. De overeenkomst bestaat uit een dienst.

Dienst

De dienst die Horzeplaza.nl levert aan adverteerders, is het ter beschikking stellen van een online advertentieplatform waarop tegen betaling een advertentie geplaatst kan worden.

Adverteerder

Onder adverteerder wordt verstaan, eenieder die een advertentie plaatst, zowel definitief als in concept, op Horzeplaza.nl. Een adverteerder kan zowel een bedrijf als particulier zijn. Voor zowel bedrijven als particulieren zijn deze algemene voorwaarden van toepassingen.

Aanbod

Onder aanbod wordt verstaan, het advertentieaanbod op het platform. Dat wil zeggen het aanbod van advertenties die geplaatst zijn door adverteerders.

Gebruiker

Een gebruiker van Horzeplaza.nl is eenieder die, op welke manier dan ook, gebruik maakt van Horzeplaza.nl. Dit kan zijn als anonieme bezoeker, maar ook als bezoeker of adverteerder met een geregistreerd profiel. Alle gebruikers dienen zich te houden aan de normale omgangsvormen. (Seksuele) intimidatie, agressie, pesten en discriminatie wordt niet getolereerd. Horzeplaza.nl behoudt zich het recht om de toegang tot Horzeplaza.nl te blokkeren voor gebruikers die grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Koper

Een (rechts)persoon die via Horzeplaza.nl een paard of pony vindt en vervolgens tot de koop overgaat.

Minderjarigen

Minderjarigen mogen slechts gebruik maken van de diensten van Horzeplaza.nl indien zij daarvoor toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Algemeen

 

Artikel 1

Inhoud van de website
Horzeplaza.nl heeft de inhoud van haar website met grote zorg samengesteld. Echter wordt een groot deel van de informatie op Horzeplaza.nl beschikbaar gesteld door adverteerders. De adverteerders zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die zij verstrekken. Horzeplaza.nl draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor informatie, verstrekt door haar adverteerders.

Artikel 2

Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst met Horzeplaza.nl komt tot stand na betaling van de advertentie of het advertentiepakket. Na betaling van uw advertentie, wordt uw advertentie binnen enkele minuten zichtbaar voor bezoekers van Horzeplaza.nl. Wanneer u als adverteerder een advertentie in concept opslaat, is er expliciet nog geen overeenkomst met Horzeplaza.nl gesloten. Ook bij het aanmaken van een profiel op Horzeplaza.nl is er specifiek geen overeenkomst met Horzeplaza.nl gesloten.

Artikel 3

Annulering van uw advertentie
Zodra de overeenkomst tot stand is gekomen, is het niet mogelijk om de overeenkomst te annuleren. Wanneer u uw dier verkoopt binnen de termijn van 30 dagen of besluit advertentie niet langer te willen tonen op Horzeplaza.nl, bent u alsnog het gehele aankoopbedrag van uw advertentie of advertentiepakket verschuldigd. Uiteraard behoudt u altijd de mogelijkheid om uw advertentie per direct offline te halen.

Artikel 4

Horzeplaza behoudt zich het recht voor om uw advertentie te gebruiken voor promotie- en publiciteitsdoeleinden.

Advertentieopties
Artikel 5

Horzeplaza biedt verschillende advertentieopties.

Lid 1: Basisadvertentie
Een Basisadvertentie is een advertentie die getoond wordt in het advertentieoverzicht van Horzeplaza.nl. U betaalt €14,95 voor deze advertentie. De advertentie wordt 30 dagen getoond vanaf het moment van publicatie. Het is mogelijk om een Basisadvertentie achteraf te upgraden. Wanneer je kiest voor een upgrade naar een topadvertentie, gaan de 30 dagen opnieuw lopen vanaf het moment van betaling van de upgrade. Wanneer je ervoor kiest om je Basisadvertentie op een later moment dan het moment van publicatie aan te vullen met een Facebook en/of Instagram pakket of een plaatsing in de nieuwsbrief, dan blijft je advertentie 30 dagen geldig vanaf het oorspronkelijke moment van publicatie.

Lid 2: Premiumabonnement
Een Premiumabonnement houdt in dat u een maandelijks bedrag van € 49,95 betaalt via automatische incasso. Voor dit bedrag mag u 30 dagen lang een onbeperkt aantal Basisadvertenties plaatsen. Iedere advertentie blijft 30 dagen zichtbaar op onze website. Besluit u bijvoorbeeld om op dag 30 van uw advertentieperiode nog een advertentie te plaatsen, dan is deze advertentie vanaf dat moment nog 30 dagen zichtbaar. Het Premiumabonnement wordt automatisch maandelijks verlengd. Wanneer u het premiumabonnement wilt beëindigen houden wij een opzegtermijn van 1 maand aan. U kunt uw advertenties afzonderlijk van elkaar upgraden naar topadvertentie of uitbreiden met een Facebook- of Instagram plaatsing of een plaatsing in onze wekelijkse nieuwsbrief.

Lid 3: PremiumPlusabonnement
Een Premiumplusabonnement houdt in dat u een maandelijks bedrag van € 69,95 betaald via automatische incasso. Voor dit bedrag mag u 30 dagen lang een onbeperkt aantal topadvertenties plaatsen. Iedere advertentie blijft 30 dagen zichtbaar op onze website. Besluit u bijvoorbeeld om op dag 30 van uw advertentieperiode nog een advertentie te plaatsen, dan is deze advertentie vanaf dat moment nog 30 dagen zichtbaar. Het PremiumPlusabonnement wordt automatisch maandelijks verlengd. Wanneer u het PremiumPlusabonnement wilt beëindigen houden wij een opzegtermijn van 1 maand aan. U kunt uw advertenties afzonderlijk van elkaar uitbreiden met een Facebook- of Instagram plaatsing of een plaatsing in onze wekelijkse nieuwsbrief.

Lid 4: Facebook en Instagram
Iedere advertentie is uit te breiden met een Facebook- of Instagrampakket. Dit pakket houdt in dat wij uw advertentie, naast plaatsing op Horzeplaza.nl, ook plaatsen op de Facebook- en/of Instagrampagina van Horzeplaza.nl. Wanneer u kiest voor deze uitbreiding, plaatsen wij uw advertentie binnen 24 uur na aanvraag van deze uitbreiding op Facebook en/of Instagram. De kosten van een upgrade betreffen 5 euro voor Facebook en 5 euro voor Instagram. Een plaatsing van uw advertentie op Facebook en/of Instagram is nadrukkelijk geen betaalde promotiecampagne zoals Facebook- en Instagram dit aanbieden.

Lid 5: Nieuwsbrief
Wij bieden de optie om uw advertentie uit te lichten in onze nieuwsbrief. Wij brengen wekelijks een nieuwsbrief uit. Wanneer u kiest voor uitlichting in onze nieuwsbrief, wordt uw advertentie in de eerstvolgende nieuwsbrief getoond die wordt verzonden na plaatsing van uw advertentie, tenzij deze nieuwsbrief gepland staat om binnen 24 uur na plaatsing van uw advertentie verzonden te worden. Dan wordt uw advertentie in de eerstvolgende nieuwsbrief getoond.

 

Advertentiebepalingen

 

Artikel 6

Garanties op ieder vlak
Wij kunnen u niet garanderen dat Horzeplaza.nl altijd foutloos functioneert en altijd ononderbroken beschikbaar is. Wij kunnen niet garanderen dat informatie die wordt verstrekt door adverteerders altijd correct en foutloos is. Verder kunnen wij u niet garanderen dat Horzeplaza.nl altijd voldoet aan uw verwachtingen.

Artikel 7

Alle informatie en getallen die u treft op Horzeplaza.nl, zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

Artikel 8

Wanneer u een advertentie plaats op Horzeplaza.nl, dient deze advertentie aan lid 1 tot en met 7 van dit artikel te voldoen. Wanneer advertenties niet voldoen aan onderstaande voorwaarden, behoudt Horzeplaza.nl zich het recht voor om een advertentie zonder aankondiging offline te halen. U heeft in dat geen recht op restitutie van uw betaling.

Lid 1: 1 artikel per advertentie
In iedere advertentie mag slechts 1 paard of pony te koop worden aangeboden. Bij verkoop van dit paard of deze pony, is het niet toegestaan om een ander paard of een andere pony in dezelfde advertentie aan te bieden. U dient hiervoor dus een nieuwe advertentie aan te maken.

Lid 2: Advertentietitel
De titel van de advertentie moet een omschrijving zijn van het aangeboden paard of de aangeboden pony. De advertentietitel mag niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.

Lid 3: Een advertentie per paard of pony
Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke advertenties te plaatsen. U mag per paard 1 advertentie plaatsen. Dit is ook niet toegestaan wanneer u gebruik maakt van meerdere accounts.

Lid 4: Advertentietermijn
De advertentietermijn per advertentie is altijd 30 dagen. U kunt geen onderbreking of pauze inlassen tijdens de looptijd.

Lid 5: Promoten bedrijf

Het is niet toegestaan om een advertentie te plaatsen die slechts gericht is op het direct of indirect promoten van een bedrijf.

Lid 6: Illegale of onrechtmatig verkregen paarden of pony’s

Het is niet toegestaan om illegale of onrechtmatig verkregen paarden of pony’s aan te bieden op Horzeplaza.nl

Lid 7: beeldmateriaal

Het is niet toegestaan om foto’s of video’s te plaatsen bij een advertentie die geen betrekking hebben op het aangeboden paard of de aangeboden pony

 

Facturatie, betaling en incassokosten

 

Artikel 9:

Facturatie
U ontvangt van ons altijd facturen van hetgeen u heeft afgenomen. U kunt deze facturen terugvinden in uw account onder ‘Mijn facturen’.

Artikel 10:

Betaling
U kunt Basisadvertenties, alsmede upgrades voor Topadvertenties en plaatsing op Facebook, Instagram en de nieuwsbrief, betalen middels iDeal, Paypal en creditcard. Voor Premium- en Premiumplusabonnementen maken wij gebruik van automatische incasso. Wij hanteren een opzegtermijn van 1 maand voor deze abonnementen. De betalingen tussen u en Horzeplaza.nl worden afgehandeld door Mollie.

Artikel 11:

Incassokosten
Wanneer u uw betalingsverplichting niet nakomt, vorderen wij naast het verschuldigde bedrag, ook de wettelijke incassokosten. Wanneer u gebruik maakt van een Premiumabonnement of een Premiumplusabonnement en de automatische incasso kan niet worden uitgevoerd, behoudt Horzeplaza.nl zich het recht voor uw account te blokkeren.

 

Aansprakelijkheid
Artikel 12:

Beperking aansprakelijkheid Horzeplaza.nl
Lid 1: Wij sluiten, voor zover wettelijk is toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een gebruiker lijdt door:

  • gebruik van diensten van Horzeplaza.nl;
  • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van Horzeplaza.nl of delen daarvan;
  • onjuiste informatie op Horzeplaza.nl;
  • afname van paarden of pony’s via Horzeplaza.nl;
  • wijzigingen in de diensten van Horzeplaza.nl of wijzigingen in of op de website;
  • het handelen door gebruiker in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving.

Lid 2: Horzeplaza is nadrukkelijk geen partij wanneer er een koop wordt gesloten tussen adverteerder en koper en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld indien er geschillen ontstaan over de koop.

Artikel 13:

Websites van derden
Op Horzeplaza.nl vindt u verwijzingen naar websites van derden. Bijvoorbeeld door middel van banners of hyperlinks. Horzeplaza.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar u naar verwezen kunt worden.

Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 14:

Horzeplaza.nl bestaat onder andere uit teksten, afbeeldingen, vormgeving en databestanden. Alle rechten op alle materialen die u op Horzeplaza.nl aantreft, berusten bij Horzeplaza.nl of haar adverteerders. Het is onder geen beding toegestaan om deze materialen te kopiëren of onrechtmatig te gebruiken.

Privacy voorwaarden
Artikel 15:

Bij gebruik van Horzeplaza zijn onze privacy voorwaarden van toepassing. U vindt deze op www.horzeplaza.nl

Klachtenregeling
Artikel 16:

Wanneer u klachten heeft over Horzeplaza.nl, kunt u uw klacht schriftelijk indienen via info@horzeplaza.nl o.v.v. Klacht. Wij streven ernaar om  binnen 14 dagen na indienen van de klacht, een reactie te geven. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend.

Algemene Voorwaarden Horzeplaza